Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Tell ging über den Platz ohne den hut zu grüßen från svenska till tyska

Översätt Tell ging über den Platz ohne den hut zu grüßen till andra språk