Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Und dann från tyska till svenska

undoch
dann
bistill
jungung

Översätt Und dann till andra språk