Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Und dir från tyska till svenska

undoch
dirdig

Översätt Und dir till andra språk