Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Und zum Trinken från tyska till svenska

undoch

Översätt Und zum Trinken till andra språk