Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Var bor du från svenska till tyska

varwo
Var?Wo?
varwar

Översätt Var bor du till andra språk