Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Var ligger närmaste resebyrå från svenska till tyska

Var?Wo?
varwo
varwar
ochund

Översätt Var ligger närmaste resebyrå till andra språk