Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Var så god och sitt, Tag plats från svenska till tyska

ochund
varwar
varwo
Var?Wo?

Översätt Var så god och sitt, Tag plats till andra språk