Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Var snäll och betala i kassan från svenska till tyska

ochund
Var?Wo?
varwo
varwar

Översätt Var snäll och betala i kassan till andra språk