Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Var snäll och prata långsamt! från svenska till tyska

ochund
Var?Wo?
varwo
varwar

Översätt Var snäll och prata långsamt! till andra språk