Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vi åkte i onsdags och var där i tre dagar och sedan åkte vi hem i sönd från svenska till tyska

ochund
därda
därwo
Var?Wo?
varwo
varwar
ungjung

Översätt Vi åkte i onsdags och var där i tre dagar och sedan åkte vi hem i sönd till andra språk