Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vi börjar klockan ett från svenska till tyska

Annons
etteins
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt Vi börjar klockan ett till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018