Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vi ses! från svenska till tyska

Annons
tillbis
dann
Annons
viwir
Annons
sesehen
Annons
Annons

Översätt Vi ses! till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018