Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vilken trevlig dag! från svenska till tyska

Översätt Vilken trevlig dag! till andra språk