Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Wie kann das sein från tyska till svenska

dasdet
wiesom

Översätt Wie kann das sein till andra språk