Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ab und zu från svenska till tyska

ochund
ungjung

Översätt ab und zu till andra språk