Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ab in den Urlaub från svenska till tyska

Översätt ab in den Urlaub till andra språk