Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ab und zu, manchmal från tyska till svenska

undoch
jungung

Översätt ab und zu, manchmal till andra språk