Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta abschließen, abschliessen från tyska till svenska

Översätt abschließen, abschliessen till andra språk