Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alldeles ensam från svenska till tyska

Översätt alldeles ensam till andra språk