Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alle Plätze från tyska till svenska

mitmed

Översätt alle Plätze till andra språk