Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta allt som jag har från svenska till tyska

somals
somwie

Översätt allt som jag har till andra språk