Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alpros, rhododendron från svenska till tyska

Översätt alpros, rhododendron till andra språk