Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta am Ende från svenska till tyska

slutaus
somals
somdie
somwie

Översätt am Ende till andra språk