Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta am Ende sein från tyska till svenska

ausslut
gutbra

Översätt am Ende sein till andra språk