Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta am Rhein från tyska till svenska

beimvid
auf

Översätt am Rhein till andra språk