Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta am Schnellimbiss från svenska till tyska

vidbeim
detder

Översätt am Schnellimbiss till andra språk