Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta am Tag från svenska till tyska

Annons
Annons
tredrei
Annons
Annons
Annons

Översätt am Tag till andra språk