Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta an Ostern från svenska till tyska

Annons
vidbeim
Annons
tillzu
tillbis
Annons
Annons
Annons

Översätt an Ostern till andra språk