Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta an Ostern från svenska till tyska

vidbeim
tillzu
tillbis

Översätt an Ostern till andra språk