Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta an der Frauenkirche vorbei från tyska till svenska

derdet

Översätt an der Frauenkirche vorbei till andra språk