Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta an etwas teilnehmen från svenska till tyska

Översätt an etwas teilnehmen till andra språk