Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta anfangen, beginnen från svenska till tyska

Annons
Annons

Översätt anfangen, beginnen till andra språk