Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta angestellt sein från svenska till tyska

bragut
kankann

Översätt angestellt sein till andra språk