Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta annars, i annat fall från svenska till tyska

närals
minmein
somals

Översätt annars, i annat fall till andra språk