Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta annars också från svenska till tyska

änals
somals
närals

Översätt annars också till andra språk