Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta annorlunda än annars från svenska till tyska

änals
närals
somals
detder
detdas

Översätt annorlunda än annars till andra språk