Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta annorlunda än annars från svenska till tyska

Annons
änals
närals
somals
Annons
Annons
Annons
detder
detdas
Annons

Översätt annorlunda än annars till andra språk