Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta arm från tyska till svenska

Armarm
Armarm

Översätt arm till andra språk