Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta att mitt namn ska ropas upp från svenska till tyska

attdass

Översätt att mitt namn ska ropas upp till andra språk