Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aus Versehen Ich från svenska till tyska

slutaus

Översätt aus Versehen Ich till andra språk