Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aus diesem Film från tyska till svenska

ausslut

Översätt aus diesem Film till andra språk