Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aus meiner Handtasche från tyska till svenska

ausslut
meinmin

Översätt aus meiner Handtasche till andra språk