Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta aus seiner Kompanie från tyska till svenska

ausslut

Översätt aus seiner Kompanie till andra språk