Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta av mina fastrar, av mina mostrar, av mina fastrar och mostrar, av mina mostrar och fastrar från svenska till tyska

ochund

Översätt av mina fastrar, av mina mostrar, av mina fastrar och mostrar, av mina mostrar och fastrar till andra språk