Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avsked från svenska till tyska

tillzu
tillbis

Översätt avsked till andra språk