Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bara sexton år från svenska till tyska

baranur

Översätt bara sexton år till andra språk