Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta beim Einschalten från svenska till tyska

vidbeim
hosbeim
medmit

Översätt beim Einschalten till andra språk