Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta beim Rettungsdienst från tyska till svenska

beimvid
beimhos
mitmed

Översätt beim Rettungsdienst till andra språk