Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bin ich drauf geklettert från tyska till svenska

ichjag

Översätt bin ich drauf geklettert till andra språk