Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta där framme från svenska till tyska

därwo
därda
detdas

Översätt där framme till andra språk