Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta då och då från svenska till tyska

ochund
varwo
Var?Wo?
varwar

Översätt då och då till andra språk