Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta då går det inte från svenska till tyska

detdas
detder

Översätt då går det inte till andra språk